Vi udfører stenrestaurering i sandsten, granit og marmor, og vi har en stor ekspertice såfremt det drejer sig om fredede og bevaringsværdige ejendomme, -ligesom vi har specialiceret os i restaurering af stenentrepriser i forbindelse med slotte, herregårde samt kirker.
Vore referencer:
Kronborg Slot - Helsingør - Profiler 50 tons
Schackenborg Slot - Møgeltønder - Risalitte, porthuset, gavle.  
Frederiksberg Slot -København - Vinduesindfatninger og gesimser.
Charlottenlund Slot - Charlottenlund - Fyrringer.
Rosenholm Slot - Hornslet - Bro ved voldgrav.
Jens Bangs Stenhus- Aalborg - Gavle og gesimser.
Gyldensten Gods - Bogense - Gavle.
Stenalt Gods - Randers - Trappen og skorstensinddækninger.
Stenalt Gods - Randers - Granitbadekar
Hagenskov Gods - Fyn - Sokkel og lygtesteler.
Lergrav Gods - Vinduesindfatninger.
Odense Rådhus - Odense - Risalitten.
Odense Rådhus - Filialer
N. Zahles Skole - København - Balustre.
Hertug Hans Hospital - Haderslev - Dekorationssten ved relief.
Bregninge Kirke - Tåsinge - Håndtering af gravminde.
Ribe Domkirke - Ribe - Håndtering af gravminde.
Møgeltønder Kirke - Møgeltønder - Håndtering af gravminde.
St. Thomas Kirkegård - Vestindiske Øer - Renovering af gravminder.